ĐĎॹá>ţ˙ ţ˙˙˙o˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ý˙˙˙‡ţ˙˙˙ˆ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnpý˙˙˙qrstuvwxyz{|}~€Root Entry˙˙˙˙˙˙˙˙ ŔF-bw/} × Cz ×€ Workbook˙˙˙˙˙˙˙˙ üETExtData˙˙˙˙bSummaryInformation(˙˙˙˙˙˙˙˙Ě ţ˙˙˙ţ˙˙˙ !"#$%&'ţ˙˙˙)ţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ šŐűFĘsNČ˙˙˙Ŕ˙Ŕ˙Ŕ˙Ŕ˙Ŕ˙Ŕ˙Ŕ˙Ŕ˙Ŕ˙Ŕ˙Ŕ˙Ŕ˙Ŕ˙Ŕ˙Ŕ˙ŕŔ˙ŕŔ˙ţ˙Ŕ˙ŕŔ˙ŕŔ˙ŕŔ˙ŕŔ˙ŕŔ˙ŕŔ˙Ŕ˙ŕŔ˙Ŕ˙ţ˙ŕŔ˙Ŕ˙Ŕ˙Ŕ˙Ŕ˙ţŔ˙ţŔ˙ŕŔ˙ţŔ˙ŕŔ˙ţ˙Ŕ˙ţ˙Ŕ˙ţ˙Ŕ˙ŕŔ˙ŕŔ˙ţŔ˙ţŔ˙ŕŔ˙ŕŔ˙ŕŔ˙ŕŔ˙ŕŔ˙ŕŔ˙ŕŔ˙ŕŔ˙ŕŔ˙ŕŔ˙ŕŔ˙ŕŔ˙ŕŔ˙ŕŔ˙ŕŔ˙ŕŔ˙ŕŔ˙ŕŔ˙˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙üŕŔ˙üŔ˙üŕŔ˙˙ŕŔ˙ü˙˙üŔ˙ü˙˙Ŕ˙ü˙˙Ŕ˙ü˙˙Ŕ˙ü˙˙Ŕ˙üŔ˙ü˙˙Ŕ˙˙˙˙Ŕ˙ü˙˙Ŕ˙ţ˙˙˙Ŕ˙ü˙˙ü˙ţ˙Ŕ˙ü˙˙Ŕ˙ü˙Ŕ˙˙˙˙Ŕ˙ü˙˙ü˙üŕŔ˙üŔ˙üŕŔ˙üŔ˙üŕŔ˙ŕü˙˙Ŕ˙˙˙˙Ŕ˙˙˙˙Ŕ˙ü˙˙Ŕ˙˙˙˙Ŕ˙˙˙˙Ŕ˙˙˙˙Ŕ˙Ŕ˙Ŕ˙ŕŔ˙üŔ˙ü˙Ŕ˙ţ˙Ŕ˙ţŔ˙ţü˙Ŕ˙ü˙üŔ˙˙˙˙Ŕ˙˙˙˙Ŕ˙˙˙˙Ŕ˙üŔ˙üŔ˙˙Ŕ˙˙Ŕ˙˙Ŕ˙˙ŕŔ˙˙ŕŔ˙˙˙Ŕ˙˙˙˙Ŕ˙˙˙˙Ŕ˙˙˙˙Ŕ˙˙˙˙Ŕ˙˙˙˙Ŕ˙˙˙˙Ŕ˙˙˙˙Ŕ˙˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙Ŕ˙˙˙˙Ŕ˙˙˙˙Ŕ˙˙˙˙Ŕ˙˙˙˙Ŕ˙˙˙˙Ŕ˙ţ˙˙˙˙Ŕ˙˙˙˙Ŕ˙˙˙˙Ŕ˙˙˙˙Ŕ˙˙˙˙Ŕ˙˙ŕŔ˙˙˙Ŕ˙˙˙˙Ŕ˙˙ŕŔ˙˙Ŕ˙˙Ŕ˙˙Ŕ˙ ţ˙ŕ…ŸňůOhŤ‘+'łŮ0œ@H\ p | ˆ”¨ ΢ČíÓĂť§ WPS ąí¸ń@€/öÂY ×@@‡őŻBÖ@ţ*ŕY ×ţ˙ŐÍ՜.“—+,ůŽDŐÍ՜.“—+,ůŽŔHP X`hp ŠÍɀá°Áâ\pŽ_o(u7b B°aŔ=! œŻź=úPđ-8\@"ˇÚ1´˙†‹[SO1ܐ†‹[SO1ܐ†‹[SO1ܐ†‹[SO1ܐCalibri1´†‹[SO1@ź†‹[SO1Ȑ†‹[SO1ܐ†‹[SO1´ź†‹[SO1Č˙†‹[SO1đ˙†‹[SO1@˙ź†‹[SO1đ˙Trial1h˙ź†‹[SO1Ü˙†‹[SO1.Ü˙Times New Roman1Ü˙Trial1´˙†‹[SO1ܐ†’‹[SO1Ü>†’‹[SO1ܐ†’‹[SO1Ü †’‹[SO1Ü †’‹[SO1ܐ†’‹[SO1Ü8ź†’‹[SO1Ü †’‹[SO1h8ź†’‹[SO1ܐ†’‹[SO1,8ź†’‹[SO18ź†’‹[SO1Ü?ź†’‹[SO1Ü4ź†’‹[SO1Ü ź†’‹[SO1Ü4†’‹[SO1Üź†’‹[SO1ܐ†’‹[SO1Ü<†’‹[SO1´˙†’‹[SO1´’Calibri"Ľ"#,##0;"Ľ"\-#,##0"Ľ"#,##0;[Red]"Ľ"\-#,##0"Ľ"#,##0.00;"Ľ"\-#,##0.00#"Ľ"#,##0.00;[Red]"Ľ"\-#,##0.007*2_ "Ľ"* #,##0_ ;_ "Ľ"* \-#,##0_ ;_ "Ľ"* "-"_ ;_ @_ .))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ ?,:_ "Ľ"* #,##0.00_ ;_ "Ľ"* \-#,##0.00_ ;_ "Ľ"* "-"??_ ;_ @_ 6+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\) \$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)% \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\)°;;ą #,##0.00_ ŕő˙ Ŕ ŕő˙ôŔ ŕő˙ôŔ ŕő˙ôŔ ŕő˙ôŔ ŕő˙ôŔ ŕő˙ôŔ ŕő˙ôŔ ŕő˙ôŔ ŕő˙ôŔ ŕő˙ôŔ ŕő˙ôŔ ŕő˙ôŔ ŕő˙ôŔ ŕő˙ôŔ ŕ Ŕ ŕő˙´ ŕő˙´- ŕő˙´* ŕő˙´. ŕő˙´ ŕő˙´/ ŕő˙´, ŕő˙´ ŕő˙´ ŕő˙´. ŕő˙´, ŕő˙´3 ŕő˙´ ŕő˙´ ŕő˙´ ŕő˙´$ ŕő˙´1 ŕő˙´4 ŕ ő˙´ ŕő˙ôŔ ŕő˙ÔPŔ ŕő˙ÔP Ŕ ŕő˙Ô Ŕ ŕő˙ôŔ ŕő˙´- ŕő˙ Ŕ ŕő˙ôŔ ŕ%ő˙´* ŕ$ő˙Ôa>Ŕ ŕ ő˙´* ŕ ő˙´. ŕ!ő˙”— — ŕ"ő˙”ffżż7 ŕő˙ôŔ ŕő˙ôŔ ŕ#ő˙Ô`Ŕ ŕ ő˙´ ŕ ő˙´- ŕő˙´> ŕő˙´ ŕő˙´9 ŕő˙´$ ŕő˙´1 ŕő˙´5 ŕ&ő˙´+ ŕ ő˙”żż ŕő˙”— — / ŕő˙ôŔ ŕő˙œ  ŕ ¸Ŕ ŕ ¸Ŕ ŕ ¸Ŕ ŕ¸Ŕ ŕ¸Ŕ ŕ ¸Ŕ ŕ¸Ŕ ŕ"¸Ŕ ŕ¸Ŕ ŕ¸Ŕ ŕ1źŔ ŕ¸Ŕ ŕźŔ ŕźŔ ŕ1źŔ ŕ1źŔ ŕźŔ ŕ(¸Ŕ ŕ ¸Ŕ ŕ¸Ŕ ŕü ŕ¸Ŕ ŕü ŕ¸Ŕ ŕźŔ ŕ¸Ŕ ŕ1źŔ ŕźŔ ŕźŔ ŕ źŔ ŕ źŔ ŕ źŔ ŕ¸@ @ Ŕ ŕ¸@ @ Ŕ ŕ XŔ ŕ Ŕ ŕ XŔ ŕ ÜŔ ŕp Ŕ ŕ Ŕ ŕ x@@ Ŕ ŕ x@ Ŕ ŕ x@ @ Ŕ ŕ Ŕ ŕ x@ @ Ŕ ŕ'ü@ @ Ŕ ŕ x@ @ Ŕ ŕ @ @ Ŕ ŕ 'ü@ @ Ŕ ŕp@ @ Ŕ ŕ0@ @ Ŕ ŕ h@ @ Ŕ ŕ '|@ @ Ŕ ŕ 8@ @ Ŕ ŕ't@ @ Ŕ ŕ'4@ @ Ŕ ŕ XŔ ŕ Ŕ ŕ X ŕŔ ŕ"Ŕ ŕ HŔ ŕ @Ŕ ŕ x Ŕ ŕ ü@ @ Ŕ ŕ x@ @ Ŕ ŕ1ü@ @ Ŕ ŕ°ü@ @ Ŕ ŕ'ü@ @ Ŕ ŕ Ŕ ŕ Ŕ ŕ HŔ ŕ "Ŕ ŕ 8@ @ Ŕ ŕ hŔ ŕ (Ŕ ŕ Ŕ ŕŔ ŕ0 Ŕ ŕ Ŕ ŕ1ü@ @ Ŕ ŕü@ @ Ŕ ŕ Ŕ ŕŔ ŕ˜Ŕ ŕ ˜Ŕ ŕ ˜Ŕ ŕŘŔ ŕŘŔ ŕ¸Ŕ ŕř@ @ Ŕ ŕř@ @ Ŕ ŕř@ @ Ŕ ŕ'ü@ @ Ŕ ŕř@ @ Ŕ ŕ'ü@ @ Ŕ ŕř@ @ Ŕ ŕ¸@ @ Ŕ ŕ¸@ @ Ŕ ŕ'ü@ @ Ŕ ŕ ř@ @ Ŕ ŕ'#ü@ @ Ŕ ŕ' ü@ @ Ŕ ŕ `@ @ Ŕ ŕ'ü@ @Ŕ ŕ 'ü@ @Ŕ ŕ'ü@ Ŕ ŕř@@ Ŕ ŕ'ü@ Ŕ ŕ ŘŔ ŕ'ź@ @ Ŕ ŕř@ @ Ŕ ŕ ŘŔ ŕ ˜Ŕ ŕ ąœŔ ŕ˜Ŕ ŕü@@ Ŕ ŕü@ Ŕ ŕ1ü@@ Ŕ ŕ'ü@ Ŕ ŕ'ü@ Ŕ ŕ'ü@ @Ŕ ŕ°ô@ @ Ŕ ŕ x@ Ŕ ŕ 'ü@ Ŕ ŕ 'ü@ @Ŕ ŕ 'ü@ Ŕ ŕ x@@ Ŕ ŕ h @ Ŕ ŕ x@@ Ŕ ŕ'ü@ @Ŕ ŕ '|@ @Ŕ ŕ't@ Ŕ ŕ't@ Ŕ ŕ't@ @Ŕ ŕ x @ Ŕ ŕ ˜Ŕ ŕř@ @ Ŕ ŕř@ @ Ŕ ŕř@ @Ŕ ŕ ü@ @ Ŕ ŕ x@ @ Ŕ ŕ x@ @ Ŕ ŕü@ @ Ŕ ŕ x@@ Ŕ ŕ x @ Ŕ ŕ x@ Ŕ ŕ¸Ŕ ŕ¸@ @ Ŕ ŕ¸Ŕ ŕ¸Ŕ ŕ¸Ŕ ŕ¸Ŕ ŕp@ @ Ŕ ŕp@@ Ŕ ŕ ü@ @ ‰ ŕ °ü@@ Ŕ ŕ °ü@@ ‰ ŕü@ @ Ŕ ŕźŔ ŕ1ü@ @ Ŕ ŕ°ü@ @ Ŕ ŕü@ Ŕ ŕ''ü@ @ Ŕ ŕ( ¸@ @ Ŕ ||ćMä×}-} .00\)_ *}-} .00\)_ *}-} .00\)_ *}-} .00\)_ *}A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef ;_ @_ }A} .00\)_ *ĚL;_ @_ }A} .00\)_ *ĚL;_ @_ }A} .00\)_ *ĚL;_ @_ }A} .00\)_ *ĚL;_ @_ }A} .00\)_ *ĚL;_ @_ }A} .00\)_ *ĚL ;_ @_ }A} .00\)_ *23;_ @_ }A} .00\)_ *23;_ @_ }A} .00\)_ *23;_ @_ }A} .00\)_ *23;_ @_ }A} .00\)_ *23;_ @_ }A}! .00\)_ *23 ;_ @_ }-}# .00\)_ *}A}$ .00\)_ *;_ @_ }A}% .00\)_ *˙?;_ @_ }A}& .00\)_ *23;_ @_ }-}' .00\)_ *}A}( œ˙.00\)_ *˙ÇÎ˙;_ @_ }-}* ˙˙.00\)_ *}A}+ a˙.00\)_ *ĆďÎ˙;_ @_ }U}, .00\)_ *;_ @_ }‘}/ ú}˙.00\)_ *ňňň˙;_ @_ ˙ ˙ ˙ ˙}‘}0 .00\)_ *ĽĽĽ˙;_ @_ ???˙ ???˙ ???˙ ???˙}-}1 ˙.00\)_ *}-}2 ˙˙.00\)_ *}A}3 ú}˙.00\)_ *˙€˙;_ @_ }A}6 .00\)_ *;_ @_ }A}7 .00\)_ *;_ @_ }A}8 .00\)_ *;_ @_ }A}9 .00\)_ *;_ @_ }A}: .00\)_ *;_ @_ }A}; .00\)_ * ;_ @_ }A}< œe˙.00\)_ *˙ëœ˙;_ @_ }‘}= ???˙.00\)_ *ňňň˙;_ @_ ???˙ ???˙ ???˙ ???˙}‘}> ??v˙.00\)_ *˙̙˙;_ @_ ˙ ˙ ˙ ˙}-}? €€˙.00\)_ *}x}@˙˙Ě˙.00\)_ *˛˛˛˙˙̙˙;_ ˛˛˛˙˙ ˛˛˛˙˙ ˛˛˛˙˙“!20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1’O’˙20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 efŰĺń˙ ˙%“!20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2’O’"˙20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 efňÝÜ˙ ˙%“!20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3’O’&˙20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 efęńÝ˙ ˙%“!20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4’O’*˙20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 efĺŕě˙ ˙%“!20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5’O’.˙20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 efŰîó˙ ˙%“!20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6’O’2˙20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 efýéŮ˙ ˙%“!40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1’O’˙40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 ĚL¸Ěä˙ ˙%“!40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2’O’#˙40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 ĚL暸˙ ˙%“!40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3’O’'˙40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 ĚL×äź˙ ˙%“!40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4’O’+˙40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 ĚLĚŔÚ˙ ˙%“!40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5’O’/˙40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 ĚLśÝč˙ ˙%“!40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6’O’3˙40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 ĚLüŐ´˙ ˙%“!60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1’O’ ˙60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 23•ł×˙ ˙˙˙˙%“!60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2’O’$˙60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 23ٗ•˙ ˙˙˙˙%“!60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3’O’(˙60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 23Â֚˙ ˙˙˙˙%“!60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4’O’,˙60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 23˛ĄÇ˙ ˙˙˙˙%“! 60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5’O’0˙60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 23“ÍÝ˙ ˙˙˙˙%“!!60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6’O’4˙60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 23úŔ˙ ˙˙˙˙%“"€˙’’˙~vRÔk“ #h˜˜’+’˙h˜˜ I}˙%“ $h˜˜ 1’=’˙h˜˜ 1 I}˙%O˝˙“ %h˜˜ 2’=’˙h˜˜ 2 I}˙%˙?¨ŔŢ˙“ &h˜˜ 3’=’˙h˜˜ 3 I}˙%23•ł×˙“ 'h˜˜ 4’/’˙h˜˜ 4 I}˙%“(î]’5’˙î] ˙˙ÇÎ˙ ˙œ˙%“€˙’’˙8^ĉ“ )8^ĉ 2“*€˙’-’˙…ţ”Ľc ˙˙˙%“+}Y’5’˙}Y ˙ĆďÎ˙ ˙a˙%“ ,Gl;`’G’˙Gl;` ˙%O˝˙O˝˙“-€˙’’˙'^“.€˙’ ’˙'^[0]“ /Ą‹—{’o’˙Ą‹—{ ˙ňňň˙ ˙ú}˙%˙˙˙˙˙˙ ˙˙“0ŔhĺgUSCQ“eQ’o’˙“eQ ˙˙̙˙ ˙??v˙%˙˙˙˙˙˙ ˙˙“?€ ˙’5’ ˙ň]ż‹î•„v…ţ”Ľc ˙€€˙%“ @člʑ’^’ ˙člʑ ˙˙˙Ě˙˙˛˛˛˙˙˛˛˛˙˙˛˛˛˙ ˙˛˛˛˙ŽXŽTableStyleMedium9PivotStyleLight16`…Z016e/e„˜—{;`hˆ… ™02čč•6eeQ;`hˆ…zľ03čč•/eúQ;`hˆ… ¸˝ 04"?ečb>k6e/e„˜—{;`hˆ…"Ď 05N,‚lQqQ„˜—{/eúQhˆ…"Ăč 06N,‚lQqQ„˜—{úW,g/eúQhˆ…&–î07"?ečb>k NlQ Ď~9/eúQhˆ… Pň 08?eœ^'`úWё„˜—{/eúQhˆššŁŁŒVVŽ ;% ;˙ÁÁgćüU㊠2021t^6e/e„˜—{;`hˆ USMO˙NCQ 6e eQ /e úQ y˜îv „˜—{pe y˜îv y˜îv˙ cŸRý€R{| ˙ vQ-N˙Ď~9čb>kpe N0lQqQ„˜—{"?ečb>kN0úW,g/eúQN,‚lQqQ gĄR/eúQ Ď~9čb>k˙eˆŠR ˙ şNXT/eúQY¤N/eúQ ł~eQ„˜—{Ą{t„v^—z6eeQ‰[’c„včb>k ĺ]Dy)R/eúQýV2–/eúQ Lˆ?e‹NN'`6e96eeQ˙ N+TYe˛€6e9 ˙ ů[*NşNŒTś[­^eˆŠR/eúQlQqQ‰[hQ/eúQ Ye˛€6e9 ĺe8^lQ(u/eúQYe˛€/eúQ ýV gDn˙D§N ˙ gPO(u6eeQ D,g'`/eúQŃyf[€b/g/eúQ Ny˜6eeQŒN0y˜îv/eúQ ‡eSĹe8nSO˛€N O’Z/eúQ vQÖNł~eQ„˜—{Ą{t„v^—z6eeQ cí~'`y˜îv >yOÝOœ–ŒT1\N/eúQ -N.Ylűy/eŘNŒTwN>k °ežX'`y˜îv>yOÝOi–úWё/eúQ N,‚'`lűy/eŘN‰[’c„včb>k ;S—ukSuNĄ‹Ru˛€/eúQ ŒN0?eœ^'`úWё„˜—{"?ečb>k‚‚ý€ŻsÝO/eúQ N0"?eN7b^—z6eeQ‰[’c„vDŃ‘ÎWaN>y:S/eúQŰV0vQÖNDŃ‘œQ—g4l/eúQ¤NĐ“/eúQ DnŘR˘cáOo`I{/eúQFUN gĄRNI{/eúQё‡/eúQôcŠRvQÖN0W:S/eúQ ýVWwm mlaŒI{/eúQOO?bÝOœ–/eúQ”N0 Nt^Ó~YOÓ~lŽ|šlirD¨PY/eúQ lQqQ„˜—{"?ečb>kÓ~YO ~pł[2–ťlĘS”^%`Ą{t/eúQ lQqQ„˜—{"?ečb>kÓ~l„˜Y9 "?eN7b^—z6eeQ‰[’c„vDŃ‘Ó~YOÓ~lýV:P؏,gŘNo`/eúQ ?eœ^'`úWё„˜—{"?ečb>kÓ~YOÓ~lvQÖN/eúQ vQÖNÓ~YOÓ~llűy'`/eúQ:PĄR؏,g/eúQ:PĄRŘNo`/eúQ:PĄRŃSLˆ9(u/eúQ,gt^/eúQTĄ‹ Ó~l Nt^ 6eeQ;`Ą‹ /e úQ ;` Ą‹ /e úQ ;` Ą‹ 2021t^6eeQ„˜—{;`hˆUSMO TđyT Ą‹ Nt^Ó~YO˙l ˙"?ečb>k6eeQ?eœ^'`úWёčb>k "?eN7b^—z6eeQ‰[’c„vDŃ‘vQÖN6eeQ\Ą‹Ď~9čb>k˙eˆŠR ˙ł~eQ„˜—{Ą{t„v^—z6eeQ‰[’c„včb>k -N.Ylűy/eŘNŒTwN>k N,‚'`lűy/eŘN‰[’c„včb>k 2021t^/eúQ„˜—{;`hˆŃyîvxUSMO Tđy(Ńyîv)úW,g/eúQy˜îv/eúQşNXT/eúQĺe8^lQ(u/eúQcí~'`y˜îv°ežXy˜îv2021t^"?ečb>k6e/e„˜—{;`hˆ y˜îv˙ cĎ~NmR{| ˙ N0"?ečb>k(eˆŠR)N,‚lQqQ gĄR (N)lQqQ„˜—{"?ečb>k(eˆŠR)ĺ]Dy)R'`/eúQlQqQ‰[hQ Ď~9čb>k˙eˆŠR ˙ ů[*NşNŒTś[­^eˆŠR/eúQYe˛€FUÁTŒT gĄR/eúQŃyf[€b/g -N.YŒTw§~N>k‰[’c„včb>kvQÖND,g'`/eúQ>yOÝOœ–ŒT1\N;S—ukSu‚‚ý€ŻsÝOÎWaN>y:S‹NĄRœQ—g4l‹NĄR¤NĐ“ (ŒN)?eœ^'`úWё„˜—{"?ečb>k DnŘR˘c5u›RáOo`I{‹NĄR ?eœ^'`úWё"?ečb>kFUN gĄRNI{‹NĄR ýVWDnlaŒI{‹NĄRŽ|šlirDĄ{t‹NĄR,gt^6eeQTĄ‹ N0 Nt^Ó~YO˙l ˙ Nt^"?ečb>kÓ~YO˙l ˙/eúQ;`Ą‹2021t^N,‚lQqQ„˜—{/eúQhˆŸRý€R{|ŃyîvvQ-NŃyîv Tđy2021t^N,‚lQqQ„˜—{úW,g/eúQhˆĎ~NmR{|Ńyîv„˜—{peşNXTĎ~9ĺe8^lQ(uĎ~92021t^"?ečb>k NlQ Ď~9/eúQhˆTĄ‹ŕVlQúQýV˙ƒX ˙lQĄRĽc…_9 lQĄR(uf-nĘSЏLˆ9 vQ-N˙lQĄR(ufĐLˆô~¤b9 lQĄR(uf-n92021t^?eœ^'`úWё„˜—{/eúQhˆ ťžÎW^—gN@\ťžÎW^—gN@\ 7D,g'`/eúQ 7‡eSSO˛€N O’Z 201014001 :gsQ‹NNUSMOúW,g{Q€ÝOi–49/eúQ {kĄNšbd` Lˆ?eUSMO;S—u vQÖNLˆ?e‹NNUSMO;S—u/eúQ Lˆ?eЏLˆ˙—gN ˙ N,‚Lˆ?eĄ{t‹NĄR˙—gN ˙ ¨R iirÝO¤b gbŐlNŃvcw —gNIƒŸS2–~pĎQ~p LˆNNĄRĄ{t OO?blQďyёĺ]Dy)R/eúQFUÁT gĄR/eúQ 2080505 2080801 2101101 2101199 2130201 2130202 2130211 2130213 2130234 2130237 2210201˙˛ˆ> ?šÔ?Xŕ@dĚAP B$.C˛îCr°D4dEčÚE^„FG”¨G, "HŚ ĐHT zIţ řI| ĐJT ŤK/ ELÉ ĹLIcc–- –PK!‚Šźú[Content_Types].xmlŹ‘ËjĂ0E÷…ţƒĐśŘrş(ĽŘ΢Iw},Ňäą-j„4 Éßwě¸Pş-t#bΙ{UŽă “óTéU^h…d}㨍ôűî)ť×*1Pƒ'Źô “^××Wĺî0)™ŚTéž9<“l#¤Ü$yi}ĺ;Ŕ~@‡ćś(îŒőÄHœńÄĐuů* D× zƒČ/0ŠÇ° đűů $€˜ XŤÇ3aZ˘ŇÂŕ,°D0j~č3ßśÎbăí~i>ƒŘÍ3ż\`ő?ę/ç[ŘŹśGéâ\Ä!ý-ŰRk.“sţÔť..—ˇ´aćż­?˙˙PK!ĽÖ§çŔ6 _rels/.rels„ĎjĂ0 ‡ď…˝ƒŃ}QŇĂ%v/ĽC/Ł}á(h"ŰëŰOÇ ť„¤ď÷Š=ţŽ‹ůá”ç šŞĂâC?Ëháv=ż‚É…¤§%[xp†Ł{Űľ_źPŃŁ<Í1ĽHś0•ˆŮOźRŽBdŃÉŇJEŰ4b$§‘q_טžŕ6LÓőR×7`Ž¨É˙łĂ0̞OÁŻ,ĺEn7”LiäbĄ¨/ăS˝¨eŞÔĐľ¸ůÖý˙˙PK!ky–ƒŠtheme/theme/themeManager.xml ĚM Ă @á}ĄwŮ7cť(Eb˛ËŽťöCœAǠҟŰ×ĺăƒ7Îß՛K Y,œ ŠeÍ.ˆˇđ|,§¨ÚHĹ,láÇćéxÉ´ßIČsQ}#Ր…­ľÝ Öľ+Ő!ď,Ý^š$j=‹GWčÓ÷)âEë+& 8ý˙˙PK!Šn쪞theme/theme/theme1.xmlěYOo5ż#ńŹš§ŮMvÓlÔM•Ýě6ĐŚ˛Ű˘˝łŢ7žńČö&ÝjHHˆ‚¸ q J­ÄĽ|š@Š_g{fvœuHB#Đ=$3öĎď˙{~ö\ťţ0ačIyÚęWj"iČÇ4ÚÁÝai=@RátŒOI;˜\ß|÷kxCĹ$!Ö§rˇƒXŠlcyY†0Œĺž‘ć&\$XÁŤˆ–Ç݄-ŻÔjkË Śi€RœŮ;“ I°Yí1 *ŠB&š(q°h\]ZŠŐkfŐř Žąr&ťL CĚÚđóŁ!y¨Ä°T0Ńjć,o^[Ćů"ŚNY[Y×7ż|]ž`|°bxŠhT2­÷­ŤŰ%}`j×ëőş˝zIĎp‚ÎV–*ÍF˝Ţ)hV@öq‘vˇÖŹ5\|…ţę‚Ě­N§Ólĺ˛X˘d řőÚZckĹÁĹ7đÎVˇťćŕ Čâ×đýŤ­ľ†‹7 ˜Ńô`­ÚďçÔKȄł/|ŕëľ>GA4”qŚYLxŞœ¨ëâd$(^ębFá!Đ ?ŕ˘Hý°˘)RłŒLp!/МđÁ•;ʅ!ÍÉPĐLľƒ÷3 é1§÷úšŻ_úéÇOý@HĽšD/?úËó§/żřř×ožxŕ[Şđ!MˆDˇÉÚç čf ăJNFâb+†1ŚÎ m鞊ŕíf>\‡¸Ćť' Šř€7ŚYą˜*ęá|3Nŕ.çŹĂ…×75ŻŠ…‡Ó4ň3Ó*năCď.N×öŚRę#ٍ‰#ćĂŠÂI‰BzŽâŃî>ĽŽ]wi(¸ä…îSÔÁÔk’!94_´CđËĚ' ¸ÚąÍî=Ôá̧ő69t‘˜y„ć˜ńž*œřHqÂŞż…Uěr0aד <ĆQoL¤ô­š#@ߊÓoB…ńť}—Í)=đŃź…9Ż"ˇůA7ĆIćĂhWąďÉQŒö¸ňÁwš›!úü€ÓSÝ}ÇÝg‚ť4rDšˆž™ /oîÄď`Ć&˜˜*ľÝŠÔ M˙ŹlŰúţślçűŘězžäŮ9QŹOĂý Kô6žŚ{˛bq‹z[ĄßVčŕ?_ĄOËĺËŻËóR UZ7ƒśé6-xâvŕöŒxâÜ7ĄŒ Ԍ‘[Ňtᜢq5s%ĺŮ,‹áQç4°rp‘Ŕf \}@U<ˆq|Ý4ů‘ĚIGe\ÂŇ {ikŚp PöÚÔG[C$Vť|l‡Wőpq)ÉŠ"sŕ-­jçeśz5' şýfu-ÔššŐhŚ<:ÜJ•ľ‰ÍĄL^ރĽ5ĄÇAЁ•×ŕ$ŻYĂÉ32Övˇ>*ܢ­Z<_Š‹dŒÇ$÷‘Ö{ŃGuă¤"VŃzŘ`ĐÇÉ3ŹVáÖŇd߀ŰyœTe×8…]á˝7ńRÁ…gŒ—OŚ#KŤÉÉRtÔZ͕f€Bœľƒ šá1ÉŔëRˇ•˜Ep *aĂţĚd6Y>÷fŤPĚM‚:\ˆXť/(ěԁLHľelCĂLĺ!ŔRÍÉʿҳ^–žjt>)V×!ţ1)ŔŽŽkÉdBBUuveDŰξ楔Oƒx|„Fl*ö1¸_‡*č3Śî>LEĐ/pc§­mŚÜâœ']őžĚŕě8fYŒórŤS´Čd 7ĄZĘ`Ţ*ân^ٍrWŤü%ŠR ă˙™*z?ËˆŐąö@—Ć#)í€ s¨BYLĂž€ÂÔˆ¸ő…i*¸ş6˙9Ô˙mÎY&­áLŠöi„…ýHł=(K&úÎ VĎ÷.K’ĺ„LDUĕ™{D 긌÷öĹꦚäeŔŕNƟűžgĐ(ŇMN5ߜJVî˝6ţîÎÇ&3(ĺÖaÓĐö/E4Ör;ťŢ,/öŢŞ"zbŢf5ŠŹ8ŒWśˆVĽÄ="\pŤľkAă•f!xqQc,˘ Ž”ţű!ł_Cô†:äűP[|ŇĐÄ l Ş—lăt´ƒ#hœě  &MĘę•wˇÚjĹf})mÔÜ%ß.ВÇß4vٜšěœ\źLcçvlmÇN55xödŠÂФ8ŇǘhŐ/]|ô˝ /SŚ¤ &řz%0ôĐސü–ŁYşů˙˙PK! ѐŸś'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels„M Â0„÷‚wooÓş‘&݈ЭÔ„ä5 6?$Qěí Ž,.‡až™iť—Éc2Ţ1hŞ:é•qšÁm¸ěŽ@RN‰Ů;d°`‚Žo7íg‘K(M&$R(.1˜r'J“œĐŠTů€Ž8ŁVä"ŁŚAČťĐH÷u} ń›|Ĺ$˝b{Ő–Pš˙łý8‰g/]ţQAsم(˘ĆĚŕ#›ŞLĘ[şşÄß˙˙PK-!‚Šźú[Content_Types].xmlPK-!ĽÖ§çŔ6 +_rels/.relsPK-!ky–ƒŠtheme/theme/themeManager.xmlPK-!Šn쪞Ńtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐŸś'Ż theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]Ş ››ŒŒ ŠÍɀ Ykxp‹J˜ düŠńŇMbP?_*+‚€%áÁƒ„&ŽGázŽ×?' …BĄP(Ä?( …BĄP(Ô?)îvťÝnˇŰ?MúKONICA MINOLTA 162# Üç š 4dXXĘĘ[ Courier NewTimes New Roman Xd˙˙˙˙˙˙@PJL JOB NAME="!JOBNAME" @PJL SET GUISTARTJOB=1 @PJL SET GUIENDJOB=1 L Ź˙˙” `C:\WINDOWS\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\X64\3\KM162X.XPI˙˙˙˙CĄ" KXXM&“Éd2É? …BĄP(Ô?œ&œT(U} *3} *} * } U} Ő} Ő} *} ŞYÂ@¤Ŕ•ŃŔ–Ŕ–;Ŕ–¤Ŕ–¤Ŕ–¤Ŕ–¤Ŕ– ¤Ŕ– ¤Ŕ– ¤Ŕ– ¤Ŕ– ¤Ŕ–¤Ŕ–¤Ŕ–¤Ŕ–¤Ŕ–¤Ŕ–¤Ŕ–¤Ŕ–¤Ŕ–¤Ŕ–¤Ŕ–¤Ŕ–ŕŔ–ŕŔ–ŕŔ–ŕŔ–ŕŔ–ŕŔ–¤Ŕ–ý ÉžÉÉÉÉÉɗ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————˙ž™™š™™ý ˜ý ĘĘý ĘžĘĘĘĘý Ëý Ëý Ëý ËËý Ëý Ëž ËËËý œý œž ËĚý  ž¤p=„…-€Aý  žHázjăAžHázŒ1yAý Ÿ  ý Ÿ žHáz-ŠyAý Ÿ žHázˆ s}AžHázČyAý Ÿ ý Ą~ žxÇZAý ŸžHázî5}AžHázˆŠŃxAý Ÿ ý Ÿžý Ÿ˝ž@Až@Aý Ÿ ý ˘ žý Ÿ˝ ž˜Ă7AžbAý Ÿ  ý Ł žý Ÿ˝ ž€„.Ažý Ÿ  ý Ł žý ˝ ž@čAž@čAý   ý ˘ žý Ÿ˝ ž@čAž@čAý Ÿ ~  [s)Cý ˘! žý "˝ žžý Ÿ#  ý ˘$ž  ¤ý Ÿ%~  k~Ľ-ý Ł&ž  ¤ý Ÿ' ý Ł(ž  ¤ý Ÿ) ý Ł*žž ¤ý Ÿ+ ŽGá&RÂzAžŁ  ¤ý Ÿ, ž˘  ¤ý Ÿ- ž˘ ĽŚ§ý Ÿ. žŁ ĽŚ§ý Ÿ/ ž˘  ¤ý Ÿ0 žŁ p¤¤ý Ÿ1žžĽ ¨¤¤ý Ÿ2žĂő(ÜY1Aý Ł3žž¤¤ý Ÿ4Šý ˘5žž¤¤ý Ÿ6Şý ˘7žž¤¤ý Ÿ8Šý ˘9žž¤¤ý Ÿ:Šý ˘;žž¤¤ý Ÿ<Šý ˘=žž¤¤ý Ÿ>Šž˘p¤¤ý Ÿ?Š×Db l"8^:jjfTTTTXT<88@,,,,,,4888888 łŔ–!Ŕ–"ŕŔ–#¤Ŕ–$¤Ŕ–%¤Ŕ–&¤Ŕ–'˙@()*,024ž ˘p¤¤ý Ÿ@ Šž!˘p¤¤ý !ŸA! ž"¨ž¤¤ĽŤž #¨ ý #›B#¤¤p=„…-€A#¤ý #ŹB# ¤p=„…-€Až $¨ ý $›Cž $¤¤ý $›Cž $­Žž%¨ Ż¤ ŽŽý &ŁD&ž¤p=„…-€Aý &°E&ž¤p=„…-€A&žý &°F&ž¤p=„…-€Až'ąąąąą––—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————˙ž(˛ąąą—––—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————˙ž)——ł——––—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————˙ž*———ą—––—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————˙ž,˛———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————˙ž0˛———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————˙ž2———ą————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————˙ž4˛———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————˙×",,XFj    FHU,VW,XžF˛———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————˙žH˛———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————˙žU´———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————˙žV˛———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————˙žW´———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————˙žX˛———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————˙×´ d   >¤@<—‹‹’ Ud™ŞĺJ ď7gg˙˙˙˙D ŠÍɀ 6š ´ düŠńŇMbP?_*+‚€%áÁƒ„&Đçóů˙˙ç?'Đçóů˙˙ç?(żßď÷˙˙ď?)żßď÷˙˙ď?Ą" TdXżßď÷˙˙ß?żßď÷˙˙ß?œ&œô˙U} *} *} €} Ş} U} Ş} Ő} Ş }  řřJ@řŕ@ř†ŔŽřŃ@řßŔ}řÂ@řÂ@řÂ@řÂ@ řÂ@ řÂ@ řÂ@ý ÉGžôÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll÷žöÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll÷ž ý žŕ ÷ý ÎHý ÎIý ÍJý ÎKžÎÎÎÎý ÍLý ÍMý ÍNžŕ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll÷ž ÎÎÍý ‚Oý ‚Pý ‚Qý ‚Rý ‚SžćÍÍ͓““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““÷ý ˇŒľ¤p=„…-€A~ ’ś¤p=„…-€AľHáz-ŠyA~ ľxÇZAžę’’’’’e””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””÷žö‘’’’’’’’’’’e””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””÷žö‘’’’’’’’’’’e””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””÷žö‘’’’’’’’’’’e””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””÷žö ‘’’’’’’’’’’e””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””÷žö ‘’’’’’’’’’’e””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””÷žö ‘’’’’’’’’’’e””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””÷×ÂÜúX@Núúúúú>¤@<’‹‹’ ˙™ ĺJ  ď7gg˙˙˙˙D ŠÍɀ ś˝ düŠńŇMbP?_*+‚€%áÁƒ„&Đçóů˙˙ç?'Đçóů˙˙ç?(żßď÷˙˙ď?)żßď÷˙˙ď?Ą" adXżßď÷˙˙ß?żßď÷˙˙ß?œ&œô˙U} Ş} &} *} } *} U} *} * &&;@& @&w@&•@&ýŔ}&ˇ@&ˇ@&ˇ@&ˇ@ &ˇ@ &ˇ@ &ˇ@ž ~ hý fTžPfffffffff††††††††††††††††††††††††††††%ž€clllllllý hž> ‡ˆ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡%ý ĎUý ĐVý ĎIý Wž ý ĎXžBĎω‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰%ž ĎĐĎý kOý ‚Yý ‚Zý ‚Žý kOý ‚[ý Š\ž> ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰%ƒý ť…¤p=„…-€A…HázjăA…Házˆ s}A˝…˜Ă7A…€„.A…@čA…@čAž@ …‹ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ%žRƒ„……………………‹ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ%žRƒ„……………………‹ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ%žRƒ„……………………‹ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ%žR ƒ„……………………%žR ƒ„……………………%žR ƒ„……………………%×ŢÜblœ´´VVVVV>¤@<…‹‹‚™* ĺ" ď7gg˙˙˙˙D ŠÍɀ PÖž@ˈ͎Π düŠńŇMbP?_*+‚€%˙Áƒ„&Đçóů˙˙ç?'Đçóů˙˙ç?(ßď÷űý~ď?)ßď÷űý~ď?Ą" FXżßď÷˙˙ß?żßď÷˙˙ß?œ&œô˙U} U/} Ő } Ş!} U} &} U} Ő} } * P •@ @ w@ ŕ@ ł@ ¤@ ¤@ ¤@ ¤@ ¤@ ¤@ ¤@ ¤@ ¤@ ¤@ ¤@ ¤@ ¤@ ¤@ ¤@ ¤@ ¤@ ¤@ ¤@ ¤@ ¤@ ¤@ ¤@ ¤@ ¤@ ¤@ ˙@žcddddedddd ý f]žfffffdddd žgcchcý ežccll ý ŃŇý ŃžÓÓŇcccl ý ký ký k^ý ký ký kžlccc ý m_n¤p=„…-€Aý ź şHázjăAý ź`~ şžcclc ý ma¸¤p=„…-€Aý źbşHázî5}Aý źc~ şžccll ý mdšHáz-ŠyAý źe~ ş@Aý źf~ şžccll ý oQ~ şxÇZAý źg~ ş˜Ă7Aý źh~ şžcclc ý oi~ şý źj~ n€„.Aý ź~ şž cclc ý oS~ nž mpý źk~ ş[s)Cž cccc ž ošmpý źl~ şk~Ľ-ž cccc ž pný ź~ ş@čAý źm~ şž cclc ž mšý źb~ şý źn~ nž cclc ž mşý źe~ qý źošŽGá&RÂzAžcclc ž rşý źg~ ˝ý źp~ şžcccc ý rq~ ný źj~ žý źr~ şžcccc ý ss~ ¸ý ź<~ q@čAý źt~ şžcccl ž mšżý Ŕu~ şžcccl žmžÁuý Âv~ Ăžcccl žvqÁuý Ž6~ Ăžccll žvqÁÄý Ŕ<nĂő(ÜY1Ažccll žmqmžmĹclll ý kwn¤p=„…-€Aý jBn¤p=„…-€Aý jBn¤p=„…-€Ažclll ž kĆý iC~ ¸ý jC~ ¸žclll žtÇŔ¸ÁĆllll ý mx~ nžČĆmwclll ý my~ ¸žČwmxclll žmšČwmwclll žmşČÇmÇyddd ý kDn¤p=„…-€Aý jzn¤p=„…-€Aý jzn¤p=„…-€Ažyddd žz{dyyyyddd ×D l*4>fnnjffX@XX\XffF@@DrX66r ˙@! ˙@" ˙@# ˙@& ˙@' ˙@* ˙@+ ˙@< ˙@= ˙@> ˙@? ˙@ž dydyyyyddd ž!dddyyydddd ž"ddddyydddd ž#zdddydž&dddd ž'zdddddž*dddd ž+zdddddž<dddd ž=zdddddž>dddd ž?zddddd×ÜK @L ˙@M @N ˙@O ˙@žKdddd žL|ddddddddd žMzddddddddd žN|ddddddddd žOzddddd×ćP>¤@<d‹‹b™* ĺď7gg˙˙˙˙D ŠÍɀ 6ŕóç düŠńŇMbP?_*+‚€%˙Áƒ„&ffffffć?'ffffffć?(č?)č?MúKONICA MI‚ƒ„…†ţ˙˙˙ţ˙˙˙‰ţ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙NOLTA 162# Üç š 4dXXĘĘ[ Courier NewTimes New Roman Xd˙˙˙˙˙˙@PJL JOB NAME="!JOBNAME" @PJL SET GUISTARTJOB=1 @PJL SET GUIENDJOB=1 L Ź˙˙” `C:\WINDOWS\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\X64\3\KM162X.XPI˙˙˙˙CĄ" dXX333333Ó?333333Ó?œ&œ<3U} *A} Ő$A} ŐA} !Ş A"!;ŔA! ŔA!wŔA!ďŔA!ďŔA!łŔA!łŔA!łŔA!łŔA !,€A !,€A !,€A !,€A !,€A!,€A!,€A,€A,€AĂŔAž BBý Ô{žFÔÔÔÔCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC žDDDDý Ež>FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ý Ő|Őý ŐIý Ő}ž@ŐHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ý aUý b~Őý aWý aXž>FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ý áý âŒä¤p=„…-€A#äGázjăAŔü %ŔŔ4~ ä@čAž>FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ý ážý ⑽äŰx1=äŰx1=ž@äRFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ý áŸý Ⓗä@Aä@Až@äFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ý á ý ⓽äłvr&äłvr&ž@äFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ý áĄý ┽ äť3äť3 äý á˘ý â• äŽGáŚwÎxA äŽGáŚwÎxA äý áŁý ▽ ä˜Ă7Aä˜Ă7A äý á¤ý â—~ äň@ ä~ äň@ý áĽý â˜~ äjA ä~ äjAý áŚý â™~ äpAä~ äpAý á§ý âš~ äp×@ä~ äp×@ý á¨ý â›äĂő(ÜY1AäĂő(ÜY1AĺB×*ehXbx„Ľvvv<J<BBBBJ  >ś@<A‹‹B ™U ĺ"ď7gg˙˙˙˙D ŠÍɀ ŮéÎí düŠńŇMbP?_*+‚€%˙Áƒ„&ffffffć?'ffffffć?(č?)č?Ą" dX333333Ó?333333Ó?œ&œ<3U} U A} Ş"A} ŞA} A} Ş AţŔAłŔA$ŔA$ŔA$ŔA$ŔA$ŔA$ŔA $ŔA $ŔA $ŔA $ŔA $ŔA$ŔA$ŔAý ÔžÔÔÔÔý Eý րÖý ցý Ö}Öý ZUý Z~×ý Z‚ý ZƒÚý ۅ#ŕHázFď~AŔü %ŔŔ0ŕHázˆ s}A~ N˜Ă7A~ ÜĐr@ý ݜăHázî5}A]Házî5}AN~ Üŕr@ý ޝ~ ߘĂ7A]~ N˜Ă7A~ Üđr@ý Ţe˝ß@A]@ANž ÜŢ^_`ž ÜŢ\]Nž ÜŢ\]Nž ÜŢ\]Nž ÜŢ\]NžÜŢ\]Nž[L\]N×" >B_JB<  L>ś@<]‹‹Z™U ĺ"ď7gg˙˙˙˙D ŠÍɀ Źďźń düŠńŇMbP?_*+‚€%˙Áƒ„&ffffffć?'ffffffć?(č?)č?Ą"˙˙333333Ó?333333Ó?œ&œ<3U} €KA} Ő8A} Ş A ţŔAţŔAŔAŔAŔAŔAŔAŔA ŔAý ԄžÔTTTý Eý Iý Iý L…~ Ujř@ý L†ž NVý L‡~ Njč@Vý Lˆ~ Wjč@Vý X‰~ Yjč@ž VBý XŠž NV×Č  &&*>ś@<‹‹™U ĺ ď7gg˙˙˙˙D ŠÍɀ "jóű‚ű düŠńŇMbP?_*+‚€%˙Áƒ„&ffffffć?'ffffffć?(č?)č?Ą"˙˙333333Ó?333333Ó?œ&œ<3U} *A} U A} UA} !Ş A""!;ŔA! ŔA!wŔA!ďŔA!ďŔA!łŔA!łŔA!łŔA!łŔA !łŔA !łŔA !łŔA !łŔA !łŔA!ĂŔA!,€A,€A,€A,€AĂŔA,€A,€A,€A,€A,€A,€A,€A,€A,€A,€A,€A,€Až BBý ԋžFÔÔÔÔCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC žDDDDý Ež>FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ý Ř|Řý ŮIý Ř}ž@ŘHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ý GUý I~Řý JWý JXž>FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF žHKLMNNFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF žHOPQQQRFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF žHSPQQQFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF žHOPQQQFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF žH OPQQQFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF žH OPQQQFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF žH OPQQQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB žH OPQQQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB žH OPQQQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB žHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB B×DFlXbx„LLLLLLLLLL ,€A!ĂŔA!B×2>ś@<B‹‹B™U ĺ"ď7gg˙˙˙˙D DocumentSummaryInformation8˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙hCompObj˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙(o˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙x ˆ¨ 01ĘŐÖ§Ô¤Ëă×Üąí02˛żĂĹĘŐČë×Üąí03˛żĂĹÖ§łö×Üąí04˛ĆŐţ˛ŚżîĘŐÖ§Ô¤Ëă×Üąí05Ňť°ăšŤš˛Ô¤ËăÖ§łöąí06Ňť°ăšŤš˛Ô¤ËăťůąžÖ§łöąí07˛ĆŐţ˛ŚżîĄ°ČýšŤĄąž­ˇŃÖ§łöąí08Őţ¸ŽĐÔťů˝đÔ¤ËăÖ§łöąí'01ĘŐÖ§Ô¤Ëă×Üąí'!Print_Area'01ĘŐÖ§Ô¤Ëă×Üąí'!Print_Titles š¤×÷ąí ĂüĂűˇśÎ§d ?GKSOProductBuildVer¨2052-11.1.0.10314ţ˙ ˙˙˙˙ ŔF#Microsoft Office Excel 2003 š¤×÷ąíBiff8Excel.Sheet.8ô9˛q